Wolves Country Star

Cheyenne

* 12.10.2017

 

 

 

Pedigree:

 

   

   

 

 

 

  

 

  Show/Ausstellungen:

 

 

Wolves Country Star Cheyenne

15.06.2019 CAC Saar/Spiesen

 

 

CACIB Dortmund 18.05.2019

 

CAC Dortmund 19.05.2019